Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Archív všetkých omylov minulých storočí.
O


Zdroj: In Jurgen Kaube: Hegels Welt, s. 305
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk