Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Židovstvo je náboženstvom modlitby (hebrejsky תפלה, tefila). Ortodoxný Žid sa modlí trikrát denne: ráno (šacharit), popoludní (mincha) a večer (ma'ariv). Pri modlitbe si zakrývajú Židia hlavu kipou a pri rannej modlitbe vo všednom dni používajú tfilin (modlitebné prúžky) a talit (modlitebný šál; používa sa aj pri šabate a sviatkoch).
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modlitba
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk