Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Západ nedobyl svet na základe nadradenosti svojich ideí, hodnôt alebo náboženstva (ku ktorému konvertovalo len málo príslušníkov iných civilizácií), ale predovšetkým väčšou schopnosťou používať organizované náslie. (revolúciou vo vojenstve, vyššou úrovňou riadenia, disciplíny a vycvičenosti armáda a dokonalejšími zbraňami a dopravnými prostriedkami)
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.45
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk