Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pokiaľ o niekom potrebujeme hovoriť, hovorme tak, aby to obstálo aj v jeho prítomnosti. Hovorme tak, ako by tam bol.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Pokiaľ o niekom potrebujeme hovoriť, hovorme tak, aby to obstálo aj v jeho prítomnosti. Hovorme tak, ako by tam bol.
O
O
----

Zdroj: youtube - Pojednání o životě - Dušan Dušek -
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk