Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Základná filozofická otázka, alebo základná otázka filozofie je najdôležitejšia, hlavná alebo podstatná otázka, chápaná podľa kontextu filozofém, v ktorých sa formuluje; napr. v marxizme sa formuluje ako otázka vzťahu vedomia k bytiu, duchovného k materiálnemu.
----
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk