Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Základná filozofická otázka, alebo základná otázka filozofie je najdôležitejšia, hlavná alebo podstatná otázka, chápaná podľa kontextu filozofém, v ktorých sa formuluje; napr. v marxizme sa formuluje ako otázka vzťahu vedomia k bytiu, duchovného k materiálnemu.
--------
----
Niekto : Základná filozofická otázka, alebo základná otázka filozofie je najdôležitejšia, hlavná alebo podstatná otázka, chápaná podľa kontextu filozofém, v ktorých sa formuluje; napr. v marxizme sa formuluje ako otázka vzťahu vedomia k bytiu, duchovného k materiálnemu.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk