Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
...život je dar od Boha...Boh má s každým človekom svoje plany...kto siahne sám na svoj život , to akoby hodil Bohu ten dar pod nohy...žiadné starosti tohto sveta nie su hodné toho , aby človek ten dar života zahodil...Boh dopustí , ale neopustí...všetko zlé sa časom može obratiť na dobre...
O


Zdroj: http://debata.pravda.sk/debata/blog-kuricovatomalova-92-2019-01-30-samovrazda-cesta-k-vecnemu-zatrateniu/prispevok/6089563/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk