Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sedem hlavných cnosti: Pokora Štedrosť Dobroprajnosť Mierumilovnosť Cudnosť Striedmosť Činorodosť
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk