Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia : Zoznam 10-tich dokonalostí :
Dāna pāramī: generosity, giving of oneself
Sīla pāramī: virtue, morality, proper conduct
Nekkhamma pāramī: renunciation
Paññā pāramī: wisdom, discernment
Viriya pāramī: energy, diligence, vigour, effort
Khanti pāramī: patience, tolerance, forbearance, acceptance, endurance
Sacca pāramī: truthfulness, honesty
Adhiṭṭhāna pāramī : determination, resolution
Mettā pāramī: goodwill, friendliness, loving-kindness
Upekkhā pāramī: equanimity, serenity
Two of the above virtues, mettā and upekkhā, also are brahmavihāras.
--------
----


Zdroj: Pāli Canon,Buddhavaṃsa of the Khuddaka Nikāya ... https://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81ramit%C4%81
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk