Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kým žijeme, mali by sme premýšľať o tom, akým človekom sa stávame.
O


Zdroj: Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 62
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk