Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nenávisť je vášnivé prianie zničiť; láska je vášnivé pritakávanie objektu; nie je to afekt, ale aktivné usilovanie o vnútornú spriaznenosť.
O


Zdroj: Fromm, Strach ze svobody,s.67
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk