Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
r.2200 - Ľudia splynú so svojimi počítačmi. Už nebudú mať smartfon, ale počítač bude ich častou. Budú čiastočne cybordami.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
r.2200 - Ľudia splynú so svojimi počítačmi. Už nebudú mať smartfon, ale počítač bude ich častou. Budú čiastočne cybordami.
O
O
----

Zdroj: / youtube -Yuval Harari: Ein Historiker erzählt die Geschichte von morgen
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk