Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Modliť sa môže človek pri bohoslužbe, spoločne s druhými, alebo sám. Bohoslužba sama môže byť modlitbou, tak ako je tomu v židovskej šabatovej bohoslužbe v synagóge, kresťanskom slávení eucharistie alebo liturgii hodín alebo moslimskej piatočnej modlitbe. Viaceré náboženstvá majú pre modlitbu vyhradenú pevnú dobu.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modlitba
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk