Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nás ľudí je mnoho a sme si zároveň podobní a nepodobní.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Nás ľudí je mnoho a sme si zároveň podobní a nepodobní.
O
O
----

Zdroj: Platon : Dialog Parmenides
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk