Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Zenon z Eley : Ak je mnoho súcien, musia byť podobné a nepodobné, čo však nie je možné; pretože nie je možné, aby nepodobné veci boli podobné a podobné nepodobné.
--------
----
Zenon z Eley : Ak je mnoho súcien, musia byť podobné a nepodobné, čo však nie je možné; pretože nie je možné, aby nepodobné veci boli podobné a podobné nepodobné.
--------
----


Zdroj: PLATON: Parmenides. Prel. J.Špaňár. In: Dialógy (. Bratislava: Tatran 1990, s.364.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk