Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Zenon z Eley    
Ak je mnoho súcien, musia byť rovnaké a nerovnaké, čo však nie je možné; pretože nie je možné, aby nerovnaké veci boli rovnaké a rovnaké nerovnaké.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk