Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Proklos : Táles vraj prvý zistil a povedal, že v každom rovnoramennom trouholníku sú uhly pri základni vždy rovnaké, ale rovnaké uhly nazval po starom podobnými. (ad Thales z Miletu)
--------
----


Zdroj: Antológia z diel filozofov : Predsokratici a Platon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk