Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : V Pakistane prijali zákon o tom, že ženy nemajú chodiť do školy, lebo majú pracovať v domácnosti.
--------
----


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 175
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk