Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ženy nemajú v islame rovnaké práva ako muži.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk