Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : V Afganistane bola zavedená Šaria, ženy nesmú bez povolenia muža opustiť dom a musia mužovi vyhovieť vo všetkom, čo od nich požaduje.
--------
----


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 175
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk