Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - židovská a islamská filozofia : V islamskej kultúre sa praktizuje, tzv. vražda zo cti: Príbuzní zabijú ženu zo svojej rodiny a vrátia tak česť rodine ak: 1. Počas svatobnej noci bola u danej ženy zistená neprítomnosť panenstva. 2. Je podozrenie z mimomanželského vzťahu. 3. Ak žena zámerne opustí muža. 4. Ak žena podkopáva rolu muža, napr. chce pracovať. 5. Ak sa žena odmietne vydať. 6. Ak sa žena odvracia od tradícií a vedie západný štýl života.
--------
----


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 174
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk