Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Policajt hovorí, že moslimskí muži často bránia, aby ich ženy hovorili s policajtom. Ženy sú poslané preč, keď policajt vstúpi do miestnosti. Na otázku prečo, muž odpovedá "Žena nerozumie".
--------
----


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 11
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk