Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Západný svet je ríšou klamstva.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Západný svet je ríšou klamstva.
O
O
----

Zdroj: Putin v prejave pred napadnutím Ukrajiny 24.2.2022
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk