Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - apologetika    
Ľudskej povahe, napriek tomu, že bola pokazená Adamovým hriechom, je vrodená snaha o dobro; že je na vôli človeka chcieť dobro; že vlastné úsilie človeka prispieva k jeho spáse.
O


Zdroj: teolog. názor stredovekej katolickej cirkvy - InE. Fromm, Strach ze svobody,s.45
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk