Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Aj prokok Mohamed, ako sa píše v Koráne, viedol vojny a zabíjal neveriacich.
--------
----


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 174
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk