Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Zdá sa, že tieto inštinkty (základný pud ničenia) vo vzťahoch medzi národmi nie je možné nijako skrotiť (ani zákonmi, zbraňami, sankciami, medzinárodnými organizáciami…) práve preto, že tieto inštinkty sú vlastné všetkým ľuďom, či už tomu, kto uviazol v dopravnej zápche, až po toho, kto vládne národu.
O


Zdroj: citát v https://www.postoj.sk/100830/spomienky-jedneho-europana
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk