Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia : To, čo nazývame "bytosť", "jedinec", "osoba", či "ja", nie je nič než meniace sa spojenie telesných a mentálnych javov, ktoré skutočne nemá žiadnu vlastnú existenciu. Toto je v stručnosti Budhovho náuka anattá, teda učenie, že všetka existencia je prázdna (Sunna) od akéhokoľvek trvalého ja či podstaty.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - budhistická filozofia    
To, čo nazývame "bytosť", "jedinec", "osoba", či "ja", nie je nič než meniace sa spojenie telesných a mentálnych javov, ktoré skutočne nemá žiadnu vlastnú existenciu. Toto je v stručnosti Budhovho náuka anattá, teda učenie, že všetka existencia je prázdna (Sunna) od akéhokoľvek trvalého ja či podstaty.
O
O
----

Zdroj: http://satori.mysteria.cz/slovo_buddhovo.html#Slovo%20Buddhovo
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk