Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Existuje rozdiel medzi tvrdou mocou, čo je moc založená na ekonomickej a vojenskej sile, a mocou mäkkou, čo je schopnosť štátu vplyvom svojej kultúry a ideológie priviesť ostatné krajiny k tomu, aby chceli to, čo chce on.
O


Zdroj: Joseph Nye citovaný v Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 97
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk