Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Inšpirácia je posolstvom z hlbín podvedomia, ktoré sa ako Afrodité Anadyomené vynoruje na hladinu nášho vonkajšieho vedomia. Nevedomá stránka duše oslovuje vedomie prostredníctvom obrazov disponujúcich mocnou silou univerzality.
O


Zdroj: Provazník Jan: Hérakleitos ve světle mythické moudrosti s.5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk