Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Všetko čo máme, máme od Boha. Účtovnícky vyjadrené, náš majetok z hľadiska pôvodu alebo z hľadiska krytia pochádza z nie nášho ale z cudzieho zdroja - od Boha.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Všetko čo máme, máme od Boha. Účtovnícky vyjadrené, náš majetok z hľadiska pôvodu alebo z hľadiska krytia pochádza z nie nášho ale z cudzieho zdroja - od Boha.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk