Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia nás učí so stoickou vyrovnanosťou znášať nešťastia druhých.
O


Zdroj: WILDE O.- http://www.juko56.dobrosoft.sk/povedali/a39.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk