Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Mäso výrazne pomáha pankreasu. Pokiaľ nie je v potrave zastúpené, slinivka brušná sa nikdy nevylieči, je na tom závislá. Všetci vegetariáni sú tiež dispoziční "pankreatici". Keď ich pankreas ochorie, tak sa nikdy nevyliečia, dokiaľ neprestanú s vegetariánstvom.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Mäso výrazne pomáha pankreasu. Pokiaľ nie je v potrave zastúpené, slinivka brušná sa nikdy nevylieči, je na tom závislá. Všetci vegetariáni sú tiež dispoziční "pankreatici". Keď ich pankreas ochorie, tak sa nikdy nevyliečia, dokiaľ neprestanú s vegetariánstvom.
O
O
----

Zdroj: Zem a vek, november 2018 - Jiri Mihula, Hana Vovsíková - Mýtus Vegetariánství - Informácie boli čerpané zo seminárov prof. Jána Šrama
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk