Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - apologetika    
Viem, že Boh je dobrý resp. biblia je dobrá.
O
O
----

Zdroj: youtube - kresťan zneguje vlastnú morálku -Atheist experience
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk