Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Viem, že Boh je dobrý resp. biblia je dobrá.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Viem, že Boh je dobrý resp. biblia je dobrá.
O

Zdroj: youtube - kresťan zneguje vlastnú morálku -Atheist experience
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk