Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - klasická grécka filozofia    
V platonskej tradícii sa zdôrazňuje, že dokonalejšie priťahuje menej dokonalé. (láska ako túžba po tom, čoho sa mi nedostáva, najmä po kráse)
O


Zdroj: Sokol :Mala filosofie človeka, s.318
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk