Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Jediným Božím zázrakom je dômyselné stvorenie. Biblické zázraky sú výmyslom apoštolov. Prirodzené náboženstvo zaručuje blaženosť.
O


Zdroj: Encyklopedický atlas filosofie s.115
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk