Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Viete, pane, prečo Vás považujem za veľkého filozofa? Pretože ste sa stali bohatým! Všetci tí, ktorí hovoria, že možno byť šťastným a slobodným v chudobe, sú luhári, blázni a hlupáci. (ad Voltaire (Francois Marie Aroquet))
O


Zdroj: (List Voltairovi) DEFFAND Markíza- http://www.juko56.dobrosoft.sk/povedali/a39.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk