Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na konci vesmíru, v stave jeho vysokej entropie a rozptýlení všetkého už nebude čo usporiadavať.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Na konci vesmíru, v stave jeho vysokej entropie a rozptýlení všetkého už nebude čo usporiadavať.
O
O

Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk