Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Poriadok má skôr nízku entrópiu. Na počiatku bol poriadok.
--------
----
Niekto : Poriadok má skôr nízku entrópiu. Na počiatku bol poriadok.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Poriadok má skôr nízku entrópiu. Na počiatku bol poriadok.
O
O
----

Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk