Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Čím dlhšie sa človek venuje vegetariánstvu, tým menšími fyzickými i psychickými rezervami disponuje. S narastajúcimi rokmi sa vegetariánom narušuje tvorba buniek a objavujú sa vážnejšie poruchy, rastie riziko ochorenia nervovej sústavy, ochabnutie psychických schopností až demencia.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Čím dlhšie sa človek venuje vegetariánstvu, tým menšími fyzickými i psychickými rezervami disponuje. S narastajúcimi rokmi sa vegetariánom narušuje tvorba buniek a objavujú sa vážnejšie poruchy, rastie riziko ochorenia nervovej sústavy, ochabnutie psychických schopností až demencia.
O
O

Zdroj: Zem a vek, november 2018 - Jiri Mihula, Hana Vovsíková - Mýtus Vegetariánství - Informácie boli čerpané zo seminárov prof. Jána Šrama
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk