Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V stredoveku sa príslušnosť k „národu“ spravidla určovala podľa miesta (krajiny) narodenia. V novoveku a moderných dejinách sa spravidla určuje podľa jazyka.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk