Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Organizacna struktura SAV:
 • 1. Oddelenie vied o neživej prírode
  • Vedy o Zemi a vesmíre
   • Astronomický ústav SAV
   • Geofyzikálny ústav SAV
   • Geografický ústav SAV
   • Geologický ústav SAV
   • Ústav hydrológie SAV
  • Matematicko-fyzikálne vedy
   • Fyzikálny ústav SAV
   • Matematický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej fyziky SAV
    • Oddelenie biofyziky
    • Oddelenie fyziky kovov
    • Oddelenie fyziky nízkych teplôt
    • Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte
    • Oddelenie fyziky magnetických javov
    • Oddelenie subjadrovej fyziky
    • Oddelenie teoretickej fyziky
    • Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky
    • Laboratórium materiálovej fyziky
    • Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu
  • Technické vedy
   • Elektrotechnický ústav SAV
   • Ústav geotechniky SAV
   • Ústav informatiky SAV
   • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
   • Ústav materiálového výskumu SAV
   • Ústav merania SAV
   • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • 2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách
  • Lekárske vedy
   • Molekulárno-medicínske centrum SAV
   • Neurobiologický ústav SAV
   • Neuroimunologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
   • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
   • Ústav experimentálnej onkológie SAV
   • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
   • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
   • Ústav pre výskum srdca SAV
   • Virologický ústav SAV
  • Biologické a chemické vedy
   • Chemický ústav SAV
   • Ústav anorganickej chémie SAV
   • Ústav molekulárnej biológie SAV
   • Ústav polymérov SAV
   • Ústav zoológie SAV
  • Poľnohospodárske a veterinárne vedy
   • Botanický ústav SAV
   • Parazitologický ústav SAV
   • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
   • Ústav ekológie lesa SAV
   • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
   • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
   • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • 3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
  • Vedy o dejinách
   • Archeologický ústav SAV
   • Historický ústav SAV
   • Spoločenskovedný ústav SAV
   • Ústav etnológie SAV
  • Vedy o človeku a spoločnosti
   • Ekonomický ústav SAV
   • Filozofický ústav SAV
   • Prognostický ústav SAV
   • Sociologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej psychológie SAV
   • Ústav politických vied SAV
   • Ústav štátu a práva SAV
   • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
  • Vedy o kultúre a umení
   • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
   • Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
   • Ústav dejín umenia SAV
   • Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
   • Ústav hudobnej vedy SAV
   • Ústav orientalistiky SAV
   • Ústav slovenskej literatúry SAV
   • Ústav svetovej literatúry SAV
O


Zdroj: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=home-ins&odd=1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk