Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Boh nie je osamelé kozmické Ja, vznášajúce sa nad svetom, sýtené trpkou veľkosťou svojej povznesenej samoty. Boh je Ja a Ty - večné plynutie milovania - Ja v Bohu plynie k Ty, vniká do neho, aby sa v ňom našlo a naplnilo, Ty v Bohu sa rovná vstupujúcemu Ja, aby ho prijalo a v ňom našlo samo seba. To vzájomné hľadanie, nachádzanie a prijímanie vytvára jednotu Božieho Ducha..
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.138
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk