Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Telesá poznávame telesom, teda svojím telom. Človeka poznávame človekom a boha poznávame bohom (v nás).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Telesá poznávame telesom, teda svojím telom. Človeka poznávame človekom a boha poznávame bohom (v nás).
O

Zdroj:
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk