Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Náš vesmír môže skončiť aj big crunchom, t . j. opakom bing bangu, opatovným zmrštením sa do malého priestoru.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Náš vesmír môže skončiť aj big crunchom, t . j. opakom bing bangu, opatovným zmrštením sa do malého priestoru.
O
O
----

Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk