Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Náš vesmír skončí tepelnou smrťou, t. j. úplným rozptýlením častíc, tak že už medzi sebou nebudú môcť vôbec interagovať.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk