Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Trvalé zaujatie tým, čo "nie je ja", voláme láska.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.310
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk