Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Východ (t.j Rusko) je dlhodobo silnejší a mnohokrát už zachránil (západnú) Európu od napr. Tatárov, Napoleona, Hitlera a momentálne ho zachraňuje od islamských bojovníkov.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Východ (t.j Rusko) je dlhodobo silnejší a mnohokrát už zachránil (západnú) Európu od napr. Tatárov, Napoleona, Hitlera a momentálne ho zachraňuje od islamských bojovníkov.
O
O
--------

Zdroj: Čarnogurský in .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk