Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Bežný Rus je spokojný so svojou vládou, ktorá sa mení len zriedkavo v revolúciách, je spokojný so svojím spôsobom života a ochotný ho ubrániť za všetkých okolností.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Bežný Rus je spokojný so svojou vládou, ktorá sa mení len zriedkavo v revolúciách, je spokojný so svojím spôsobom života a ochotný ho ubrániť za všetkých okolností.
O
O
----

Zdroj: .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk