Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Rusko je dobré (silné) hlavne vo vývoji zbraní. Ruské zbrane sa vyrovnajú ktorýmkoľvek zbraniam západným, zatiaľčo v spotrebných tovaroch, napr. v autách sa západným tovarom nevyrovnajú.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Rusko je dobré (silné) hlavne vo vývoji zbraní. Ruské zbrane sa vyrovnajú ktorýmkoľvek zbraniam západným, zatiaľčo v spotrebných tovaroch, napr. v autách sa západným tovarom nevyrovnajú.
O
O
----

Zdroj: .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk