Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek nepoznáva nič čo nemiluje
O


Zdroj: Goethe (In Max Sheler - Ordo amoris)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk