Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - liberalizmus    
Moja vôľa neočkovať sa by mala byť v liberálnej spoločnosti bezpodmienečne rešpektovaná.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - liberalizmus    
Moja vôľa neočkovať sa by mala byť v liberálnej spoločnosti bezpodmienečne rešpektovaná.
O
O
----

Zdroj: Sternstunde Philosophie - Wem gehort mein Korper
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk